Saturday, July 25, 2009

Jenis jenis ikan ArowanaTerdapat beberapa jenis ikan Arowana yang boleh diklasifikasikan sebagai :-

Asian Arowanas

(a). Super Red Arowana(Chili and Blood)
(b). 1.5 Grade Red Arowana(Kacukan di antara Red and yellow tail Arowana)

(c). Malaysian Crossback Arowana

(d). Green Arowana

(e). Red Tailed Golden Arowana

(f). Yellow Tailed Arowana


South American Arowanas

(a). Silver Arowana
(b). Black Arowana

Australian Arowanas

(a). Pearl Arowana

(b). Golden Pearl Arowana
(c). Red Pearl Arowana (Amat jarang ditemui)


African Arowanas

(a). Araipaima Gigas(Tidak sesuai untuk dibela didalam akuarium)


Perbezaan yang ketara di antara Asian Arowanas dengan spesis yang lain adalah sisiknya dimana Asian Arowana mempunyai 5 "steps" sisik manakala yang lain pula mempunyai 7 "steps" sisik.

No comments:

Post a Comment